Konkreta situationers möjligheter till språkande

I Förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) beskrivs  ”Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” I det här inlägget skall jag, med hjälp av mina erfarenheter från min verksamhetsförlagda praktik, diskutera hur barn med svenska som andra språk kan erövra språk med hjälp av närvarande pedagoger.

Under den här kursen, som börjar närma sig sitt slut, har jag fått många upplevelser av hur konkreta aktiviteter, där barnen själva är med och skapar, som till exempel att väva i ett staket, stimulerar barn att våga pröva nya ord i språket. Svensson (2009) beskriver hur barn med svenska som andra språk gynnas av dessa aktiviteter. ”Eleven kan behöva mer konkret vägledning och i större utstreckning få se och pröva hur saker och ting förhåller sig eller fungerar istället för att läsa en text om det” (Svensson 2009, s 199. ) En konkret vägledning tolkar jag som att det innebär att pedagoger behöver vara närvarande i barnens eget undersökande. Almingefeldt* betonar att en aktivitet inte blir språkstimulerande om inte pedagogen har ett förhållningssätt som bygger på undersökande. Där språket kan fördjupas och utmanas genom att pedagogen till exempel ställer fördjupande frågor.

Under min VFU blev språkprövandet synligt då barnen fick väva med plastband på staketet. När barnen stod sex stycken sida vid sida och knöt och vävde i vårblåsten delgav de varandra vilka färger de hade valt att använda. Jag lade märke till att de barn som hade svenska som andraspråk prövade färgernas ord medan platsbanden fladdrade mellan händerna. Där och då, gav den konkreta situationen och plastbandens olika färger barnen möjlighet att pröva färgernas namn om och om igen.

jag tänker på hur viktigt det är att jag som pedagog är närvarande i stunden och kan benämna och hjälpa barnen att sätta ord på deras undersökande. Under min VFU fick jag en påminnelse om hur lärorikt det kan vara att låta ett barn stanna upp och undersöka sin omgivning. I detta fall var det vattenkranen i badrummet som var i barnets fokus.  Hur lätt hade det inte varit för mig att snabbt be barnet stänga av vattenkranen och gå ut till de andra på gården. Men just den gången såg jag och hade möjlighet att fånga upp barnets blick. ”Varmt” ”Kallt” ”Röd” ”Blå” Fyra nya användbara ord blev prövade och erövrade!

Bokläsning kan också vara ett bra verktyg för att samtala om ord och bild på ett konkret vis. Almingefeldt* beskriver  hur barn med svenska som andra språk  behöver möta sitt första språk i förskolan, för att integrera förskolan och hemmets olika världar. Genom att ha ett tätt samarbete med modersmålslärare kan pedagoger och modersmålslärare ta hjälp av varandra för att ge barnen en språkutvecklande miljö. Genom att läsa samma bok fast på både andraspråket och hemspråket kan de begrepp som lärs på svenska även läras på hemspråket, vilket i sin tur ger barnet möjlighet att bygga broar mellan de olika språken.

Fotnot

*Almingefeldt, Emma ”Flerspråkighet i förskolan” Campus Varberg 2015

Refrenser:

Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Elektronisk resurs]. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/30905

Svensson, Ann-Katrin (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. 2., omarb. uppl. Lund: Studentlitteratur

Portfoliomål:

”Kursens samtliga ämnesområden, VFU och studiebesök ska synligöras/dokumenteras och kopplas till några av kursplanens mål samt kurslitteratur/relevant forskning och aktuell läroplan, Lpfö98 (rev.2010) och/eller Lgr11.”

Kursmål:

”Redogöra för och problematisera olika villkor för hur barn med annat modersmål (L1) än svenska kan stödjas i sin språkutveckling, såväl i svenska som i sitt modersmål”.

Annonser

Om verktygsbandet

Med kreativiteten som drivkraft rör jag mig mitt i tankarna om pedagogiken
Det här inlägget postades i Flerspråklighet, Språk och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s