Författararkiv: verktygsbandet

Om verktygsbandet

Med kreativiteten som drivkraft rör jag mig mitt i tankarna om pedagogiken

Dockornas magi med hjälp av barnens närvaro

Det har blivit dags för ett inlägg om dockornas magi. Det passar lägligt när jag jobbar min första vecka som legitimerad förskollärare. I den här väskan ovan ryms fler historier än jag kan ana. Sagorna förändras ständigt beroende på barnens … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En början och ett avslut

Jag vill avsluta den här bloggen med att berätta att jag i morgon skall göra en skolvisning på Hallands kulturhistoriska museum, och jag vill belysa hur mitt guidearbete har inspirerats av vårens kurs. Jag har läst in mig på bergets, … Läs mer

Publicerat i Didaktiska material | Märkt | Lämna en kommentar

En undersökning av dockteater -Cirkelteatern

I det här klippet så kan man se en dockteater som vi i min studiegrupp skapade i termin tre, då vi jobbade tematiskt med inriktning på språk och matematikstimulerande aktiviteter med barn i förskolan. Vi funderade i planeringsstadiet av det … Läs mer

Publicerat i Förhållningssätt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Konkreta situationers möjligheter till språkande

I Förskolans läroplan (Lpfö 98 reviderad 2010) beskrivs  ”Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” I det här inlägget skall jag, med … Läs mer

Publicerat i Flerspråklighet, Språk | Märkt , , | Lämna en kommentar

Allt verkligt liv är möte – olika sätt att kommunicera

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 5) Carlsson* beskriver … Läs mer

Publicerat i specialpedagogik | Märkt , , | Lämna en kommentar

Språket som redskap för tanken

I förskolans läroplan står det att ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra”. Walhström* beskriver i sin föreläsning  … Läs mer

Publicerat i Språk | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Att kritiskt granska

När jag har skrivit blogginläggen i den här bloggen har jag funderat mycket på vad det egentligen innebär att ”kritiskt granska” något. Under Bartleys* seminarie var vår uppgift som studenter att kritiskt granska en examensuppsats. När vi fick förhålla oss … Läs mer

Publicerat i metod och teoretiska analytiska begrepp | Märkt , | Lämna en kommentar